Kurowski Metals Sp. z o.o.
Firma bierze udział w projekcie, którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorcom, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 114 015,30 zł.
Całkowity kwota dofinansowania wynosi 114 015,30 zł.